SEO-Kurs Introduktion

Här följer en resumé av det du kanske redan har läst på sökmotoroptimerings förstasida.

Sökmotoroptimering är en samling verktyg och tekniker vilka syftar till att göra din hemsida synlig och ranka, dvs visas så högt som möjligt, i framförallt Googles men även Bings sökresultat.

Den kände sökmotoroptimeraren Todd Mallicoat definierar SEO så här:

“Search engine optimization (SE) is the process of affecting the visibility of a website or web page in a search engine’s “natural” or un-paid (“organic”) search results.”

 

Introduktion till Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är helt enkelt ett verktyg som ser till att din hemsida blir synlig för folk som söker efter vissa nyckelord eller fraser i Google eller Bings sökmotorer. Med andra ord så är Sökmotoroptimering en vetenskap som optimerar din sida så att den positionerar sig högt upp i Google eller Bings sökresultat (deras så kallade SERPs – Search Engine Result Pages).

Sökmotoroptimering inbegriper numera inte enbart byggande av länkar, optimering av sidinnehåll osv, utan blir mer och mer synonymt med Internetmarknadsföring i allmänhet. Inte sällan använder man sig av namnet “inbound marketing” som av wikipedia definieras så här:

“Inbound marketing är ett begrepp inom marknadsföring. Begreppet kan ha aningen olika innebörd beroende av vilka sammanhang det förekommer inom. Den vanligaste användningen av begreppet Inbound marketing är för marknadsföring i olika kanaler på Internet. Inbound marketing innebär ett synsätt där säljaren fokuserar på att bli hittad av kunden och andra intressenter i stället för att leta upp kunden och sedan marknadsföra sig.”

OnPage-optimering

 

Med onpage-optimering avses alla de metoder man använder för att optimera en sidas innehåll.
Detta handlar i mångt och mycket om innehållsdisposition – hur innehåll ställs upp och görs tillgängligt för besökare och sökmotorer. Rubriker, mängden text och användning av nyckelord, intern länkning, alt-taggar osv är här speciellt viktig. Onpage-optimering handlar delvis även om teknik – hur man förbättrar skript/html/css och innehåll för att sidan ska laddas så snabbt som möjligt.

 

Keyword Research

 

Sajtägare optimerar sina sidor för att ranka för specifika keywords – nyckelord,  dvs de orden man vill synas för. Keyword research handlar om att inrikta sig på specifika nyckelord eller fraser och göra en kalkyl över kostnaderna och svårighetsgraden för att delta i konkurrensen om dem. Optimerare brukar i allmänhet satsa på en kombination av long tailed (längre nyckelordsfraser) och short tailed (korta nyckelord/fraser) nyckelord när de lägger upp sina strategier.

 

Link building – Länkbygge

 

En sökmotoroptimerares arbete går i huvudsak ut på att bygga länkar – att få fler backlinks från andra sajter. Google rankar delvis webbsidor baserat på hur många backlinks de har, eller enklare uttryckt; hur många sidor som länkar till dem. I sökmotoroptimeringens barndom ansågs alla länkar vara bra länkar, medan man idag inriktar sig på att skaffa länkar som är kontextuellt relevanta. Vad man menar här är att en länk från en sida vars innehåll befinner sig i samma sfär som sin egen är mer värdefull än från en med helt irrelevant dito. Driver du en blogg som ofta postar bakrecept är en länk från en sida som handlar om mat, köksredskap, näringslära osv, mer värdefull än en länk från en sida som handlar om bilar. Kontexten, och märk – mervärdet för besökaren, är med andra ord rätt och bättre.

 

Content – Din sidas innehåll

 

En av de viktigaste byggstenarna i en sidas SEO-strategi är att ha rätt content – innehåll. Det betyder bra och relevant information som är välskriven och snyggt presenterad. Informationen ska helt enkelt vara av värde för besökaren. Content building, dvs skapande av innehåll, är ett element av sökmotoroptimering som ständigt blir mer och mer betydelsefullt eftersom Google numera i allt större grad kan förstå vilket innehåll som är bra och dåligt. Detta görs genom att analysera skrivspråk, hur länge en besökare stannar på en sida,  var och hur de klickar osv.

 

Socialt nätverkande

 

Socialt nätverkande en viktig del av inbound marketing och sökmotoroptimering eftersom detta får folk att besöka och framförallt länka till en sajt.

 

Ranking

 

Det ultimata målet med SEO är att en sida ska rankas högre i Googles SERPS. I takt med att rankningen stiger gör också besökarantalet det, vilket i sin tur betyder mer inkomster. SEO behöver emellertid inte nödvändigtvis göras i vinstsyfte, utan även för varumärkesbyggande, sprida kunskap, skapa opinion osv. Man talar här om “konvertering” – hur många av besökarna som gör en beställning, anmäler sig till ett nyhetsbrev, gör en intresseanmälan osv.

 

Webbdesign

 

Man kan ha världens bästa innehåll och en uppsjö av backlinks, men om sajten är illa designad – om layouten är riktigt dålig eller överbelamrad med annonser och banners, är risken stor att besökaren ändå snabbt lämnar. Detta innebär m.a.o. att trafiken i sig inte medför någon ökad försäljning, eftersom besökarna helt enkelt inte stannar på sajten. En väldesignad sida – tydlig, enkel och användarvänlig – är därför en viktig del av en SEO-kampanj.

 

Feedback

 

En annan viktig komponent är att hantera feedback på ett bra sätt. Genom att använda väl genomtänkta feedbackmöjligheter ökar kundnöjdheten och förmodligen även antalet besök som faktiskt leder till försäljning. Att använda sig av recensioner på ett effektivt sätt, och särskilt att se till att få positiva dito, ingår i en bra feedbackstrategi. Positiva recensioner, och jakten på dessa,  är en avgörande ingrediens i SEO.  SEO handlar således mycket om PR, och då även om hur man hanterar negativa recensioner/feedback.

 

Sitemaps

 

En sitemap är som en karta – en enda sida som visar sajtens struktur, vilka underavdelningar som finns, hur de är länkade med varandra osv, och tjänar till att hjälpa sökmotorerna när de indexerar din sajt. Man använder här även filen robots.txt som informerar sökmotorernas spindlar om vilka sidor på sajten som får indexeras.

 

Strategi

 

En framgångsrik optimeringsstrategi kräver djup förståelse för organiska sökningar, eller för hur man på ett naturligt sätt får sidor högre rankade i SERPSen. För att få så bra resultat som möjligt bör man använda en kombination av organiska och betalda sökningar, SEO och PPC, vilket är det man kallar sökmarknadsföring. De allra viktigaste delarna i SEO-strategin är keyword research, link building och marknadsföring av content. Sökmotoroptimerarens uppgift är inte nödvändigtvis att skapa så många höga rankningar som möjligt, utan att optimera för den trafik som ur ett konverterings-hänseende ger bästa resultat.

 

Trafikanalys

 

En sökmotoroptimerare har också som uppgift att följa en sajts trafik, och då i huvudsak den trafiken som kommer från klick i Googles resultat – inte annonserna som visas i desamma. Till hjälp har man analysverktyg, t.ex. Google eller Adobe Analytics, som inte bara håller koll på hur många som har besökt sajten, utan också vilka sökord de har använt för att hitta dit. Verktygen jämför också hur besökarantalet är fördelat mellan olika sökmotorer som Google och Bing, håller reda på var besökarna befinner sig rent geografiskt, hur länge de stannar på var undersida osv.  Att kunna läsa och analysera denna statistik är en av sökmotoroptimerarens absolut viktigaste uppgifter.