Varför sökmotoroptimering?

Även om det skett stora förändringar i det digitala landskapet under de senaste åren så råder det inget tvivel om att sökmotoroptimering fortfarande är en väldigt viktig del av att marknadsföra sig online. Sökmotoroptimering inskränker sig dock inte enbart till att ranka högt i Google, utan övergriper numera de flesta områden inom Internetmarknadsföring. Saker som sociala medier, användarvänlighet, konvertering, mobil interaktion med mera är numera en integral del av en SEO-kampanj. Sökmotoroptimering fungerar i och för sig utomordentligt bra alldeles allena, men för att för att få maximala resultat krävs ett mer holistiskt synsätt. Den ena handen måste alltid veta vad den andra gör.

Låt oss gå igenom några av de många punkter som talar för SEO:

 

Stort underlag av data

 

SEO ger dig tillgång till enorma mängder data för att utvärdera och mäta marknadsföringskampanjer och kundbeteende. Hur hittar kunderna dig, och med vilka sökord? Vilka produkter har störst eller större potential, och vilka är sökord är lättare att optimera för? Vem är kunden och varifrån kommer denne? Kunddata är oerhört värdefull, och med sökmotoroptimering finns det hur mycket som helst av den varan att tillgå. Med programvara som Google Analytics kan du se och förstå vad kunden gör på din sajt, vad som krävs för ett avslut, och framförallt hur din sajt kan förbättras.

 

Högre ROI än andra marknadsföringsmetoder

 

Sökmotoroptimering fungerar eftersom den finns där just när kunder faktiskt letar efter just dina produkter/tjänster, vilket också gör den till en mycket effektivare strategi än en outbound (eller interruptive) marknadsföringsmetod såsom cold-calling. Undersökningar har visat att leads som genereras med SEO i själva verket kostar 61% mindre än de som genereras via cold-calling.

 

Always open for business

 

Med SEO är du “open for business” dygnet runt, 365 dagar om året. Annonsering är kortsiktig och har i princip bara effekt så länge en kampanj är vid liv. SEO är däremot betydligt mycket mer långsiktig, och även om placeringar i sökmotorerna inte kan permanentas, så har de ofta en betydligt mycket längre livslängd.

 

Fungerar bra i en social media-strategi

 

Förhållandet mellan SEO och Sociala Medier är ömsesidigt fördelaktigt. Det är mer troligt att dina Tweets, inlägg och uppdateringar, får retweets på Twitter eller Likes på Facebook om du har en sajt med hög exponering i sökmotorerna. På samma sätt är det också troligare att det delade materialet leder till nya inlänkar och kunder.

 

Hjälper dig att tävla med de stora pojkarna

 

SEO hjälper dig att mycket enklare, även om dessa är utspridda över ett stort geografiskt område, nå potentiella kunder till en lägre kostnad än den för traditionell marknadsföring.

 

Fler klick än med sökannonsering

 

Man uppskattar att 60% av klicken går till det första resultatet i Googles för en specifik nisch, och det andra till miljonte resultatet genererar endast 40% av klicken för samma nyckelord. Här blir det uppenbart hur viktigt det är att hamna långt upp i Googles resultat.

 

Högre ROI än med sökannonsering

 

För sökmotoroptimering är kostnaderna lägre än för sökannonsering, och till skillnad från det senare så upphör inte plötsligt din trafik om du använder dig av SEO. Med SEO lägger du en långsiktig grundplåt, vilken du sedan kontinuerligt underhåller, och vilken ger gratis trafik.

 

Högre träffsäkerhet

 

Rankar din sajt högre för relevanta sökord innebär detta, rätt gjort, inte bara mer trafik utan framförallt fler avslut.

 

Positionerar och skapar varumärkestrygghet

 

SEO är otroligt viktigt för varumärkesbyggande och trovärdighet. Besökare sätter ofta större tilltro till de företag som hamnar högt upp i resultaten än de som har betalada annonser, eller ingen närvaro på nätet överhuvudtaget. SEO hjälper dig att etablera en lojal och hängiven skara av köpare.

 

Dina konkurrenter gör, eller kommer snart göra, samma sak

 

Även om det finns en uppsjö av företag som ännu inte anammat metoden så är det något de flesta kommer att få göra.