Vilken är den snabbaste cache-pluginen för WordPress?

Apr. 28, 2015  |    |  By: Philip Blomsterberg  |  Research,Sökmotoroptimering,Tekniskt

Vi har alla stått där i cache-djungeln. Det finns ett otal olika plugin att välja på, och oftast tar man den enkla vägen och väljer antigen W3 Cache eller Super Cache. De flesta verkar ju förespråka dessa, så varför inte?Det finns hursomhelst ett otal cache-pluggar och vi bestämde för att testa vilket som egentligen var snabbast.

 

Wordpress Cache Plugins

 

[tweet_box design=”box_9″]Vi testar 20 cache-pluggar för WordPress för att hitta den snabbaste.[/tweet_box]

 

Om Caching

 

Hastighet blir mer och mer viktigt vad det gäller sökmotoroptimering, CRO och UX, och förmodligen är hastigheten en av de tyngre rankningsfaktorerna just nu. Google rullar den 21e april ut sin stora uppdatering av de mobila resultaten, vilka kommer ta större hänsyn till mobil UX, och i UX – ja där finner vi naturligtvis också laddningstider. Just vad det gäller hastighet i allmänhet, och UX i synnerhet är det inte svårt att tolka Google. För sökjätten har det här varit i fokus länge, och vad Google anser vara viktigt, det anser sökmotoroptimerings-skråt vara en fråga om liv och död.
Det finns flera sätt på vilket man kan förbättra sin sajts laddtider, men utav alla är nog ett cache plugin – eller plugg som jag brukar säga – inte bara det enklaste, utan även den som har störst effekt. Eftersom du läser den här artikeln förmodar jag att du vet vad caching är, men om du missat detta så börja här. Grundtanken är hursomhelst att serva besökaren med statiska sidor. Med en statisk, cachad, sida undviker servern att göra anrop till databaser för att efterfråga information. Vad du då egentligen ser är en statisk html-sida – en sådan man (oftast) såg under Interwebsens tidiga dagar, och vilken radikalt sänker både laddtider och användningen av serverns CPU.

 

Testobjekt

 

Initialt var vår idé att testa de olika plugins på två olika WordPress-teman. Ett som mer påminde om en vanlig site, och ett av WordPress grundtema som “twenty-fourteen”. När vi påbörjade testen märkte vi emellertid att det senare var tämligen meningslöst. Förbättringarna var minimala, och för ett enkelt tema utan mycket innehåll/pluggar så handlar hastigheten mer om serverprogramvara än vilken cache man begagnar sig av. Istället valde vi att enbart göra testet med temat “Novelty” från Tesla Themes. Vi använde en av sidorna från demon vilken påminner om den av en portal, och vilken var full av bilder och text. Vi installerade även en slider, några plugins för Twitter/Instagram samt en newsticker. Nu hade vi en sajt som mer liknande en “riktig”.

 

Val av Cache-Plugins

 

Så vilka pluggar valde vi att testa? Jag sökte i WordPress databas och fann följande:

 • AIO Cache
 • Alpha Cache
 • Bodi0’s Easy Cache
 • Cachify
 • Flexicache
 • Gator Cache
 • Hyper Cache
 • Hyper Cache Extended
 • Lite Cache
 • Next Level Cache
 • Really Static
 • Super Static Cache
 • W3 Total Cache
 • Wordfence Falcon
 • WP Fast Cache
 • WP Fastest Cache
 • WP Rocket
 • WP Super Cache
 • WP-Cache.Com
 • Zen Cache (formerly Quick Cache)

 

Följande ströks:

 • Brutal Cache – Fungerade ej.
 • Batcache – Ter sig beroende av Memcache vilket inte användes under detta test.

Med på listan fanns också Autoptimize och Widget Cache, vilka även de ströks eftersom de i huvudsak verkar vara komplement till andra cache-pluggar. Dessa ska med andra ord användas när du redan har en cache-plugg. De är hursomhelst intressanta så förmodligen återkommer vi till dem i en annan artikel.

 

Val av hosting och mätverktyg

 

När vi gjorde testerna använde vi oss av ett delat, shared, webbhotellskonto. Detta är mer representativt för vad gemene man använder, och visar bättre vilka resultat man kan vänta sig med en budget-host. När vi gjorde testerna såg vi till att sajten i fråga inte hade någon annan trafik i form av riktiga besökare eller spindlar. Testservern använde sig emellertid av nGinx, inte Apache, varför den hade bättre förutsättningar från första början.
För att skapa oss en så god uppfattning som möjligt använde vi oss av två sorters mätverktyg – verktyg för “Page Grading” och verkyg för att mäta tid.

 

Verktyg inom Page Grading

 

I den här gruppen finner vi de verktyg som erbjuds av Google, GTMetrix och Yahoo. Vad som är viktigt att förstå är att de här egentligen inte mäter hastighet, utan snarare kvalitetsfaktorer som:

 • Optimering av bildkvalité
 • Server latency (fördröjning)
 • Förminskning av Javascript och Stylesheets
 • Browser Caching
 • Placering av script
 • Användande av CDN/Parallellisering
 • Komprimering – Gzip
 • Antalet serveranrop

 

Google Pagespeed Insights

 

Google Pagespeed Insights, GPI här kallat, analyserar och poängsätter en sida utifrån två olika perspektiv – antigen för “desktop”, “vanliga” datorer, eller “mobile” – mobiler och surfplattor. Sidorna poängsätts från 1-100 och vad vi har förstått ska detta värde visa hur väl en sida utnyttjar sin potentiella hastighet. Det vill säga – en sida som har 75 poäng har potential att öka sin hastighet med ytterligare 33%. GPI används av många, inte minst inom sökmotoroptimering, eftersom det är väldigt enkelt och lätt att förstå. Som verktyg är det dock trubbigt och ger inte speciellt mycket information om vad som kan förbättras. Verktyget ger oss hintar om vad Google tycker sig vara intressant, men informationen som GTMetrix/Yahoo ger är oerhört mycket bättre.
Vissa av de “goda råd” Google ger är dessutom, om de inte tolkas på rätt sätt – dvs. som råd, inget annat än horribelt korkade. Vet du inte vad du gör är det inte osannolikt att du får högre poäng samtidigt som du får en långsammare sida. Använder du ett vanligt webbhotellskonto är det inte heller mycket du kan göra åt att din server svarar “22ms för långsamt”, och att Google ber dig optimera en bild för att tjäna in 803b(bytes!) är inget annat än trams. Bättre råd än så borde man kunna ge, inte sant?

En annan punkt är Content Delivery Networks. Med ett CDN förbättras laddningstiderna överlag, men befinner du dig nära servern kan de måhända försämras något, vilket GPI inte verkar ta hänsyn till. Så, GPI är för en sajtägare lite vad en hammare är för en urmakare – väldigt enkelt men annars urkasst (no pun intended). Just vad det gäller GPI och sökmotoroptimering återkommer jag inom kort till.

 

GTMetrix och Yslow

 

Gtmetrix och ySlow, det senare baserat på Yahoos riktlinjer, poängsätter även de din sida från 1 till 100. De här är emellertid betydligt mycket mer sofistikerade än sin kusin GPI. Google ger ett fåtal hintar om vad som kan förbättras, medan GTmetrix/Yslow tittar på närmare 50 olika. GTMetrix erbjuder också ett så kallat “waterfall”-diagram som visar hur lång tid det tar att ladda varje specifik fil. Vidare finns även en “history”-funktion som visar hur laddningstiderna förändrats över tid. Är du seriös vad det gäller din sidas hastighet, ja då är det de här tjänsterna du ska använda.

 

Verktyg för mätning av tid

För att klocka laddningstider och även se hur mycket belastning vår sajt klarade av använde vi följande verktyg.

 

Apache Benchmark

 

Apache Benchmark är ett verktyg som används för att se hur väl din server hanterar påfrestning – dvs. antal besökare/förfrågningar den klarar av. Vi ville undersöka hur många förfrågningar/sekund servern klarade av när vi använde de olika pluggarna. Vi gjorde detta test genom att skicka 1000 förfrågningar, och med 10 trådar som skulle simulera antalet besökare. Vi körde testet 10 gånger och valde att spara det bästa resultatet för varje plugin. Här är det viktigt att återigen poängtera det faktum att vår server använder Nginx vilket radikalt minskar minskar hastighetsökningen när du använder ett plugin. Nginx är snabbare än Apache varför, om du själv kör Apache, kan förvänta dig förmodligen dubbelt så stor skillnad i resultaten.

 

Pingdom

 

Pingdom är en välkänd, och tillika svensk, tjänst för att övervaka och analysera sajter. Vi valde här att testa vart plugin 20 gånger och därefter spara det bästa resultatet. Eftersom vår server står i Falun valde vi att använda Pingdoms datacenter i Holland för att göra testerna. Pingdom har för övrigt även de ett poängsättningssystem, men eftersom vi redan använder flera valde vi att lämna detta därhän.

 

Webwait

 

Webwait är ett oerhört enkelt och bra verktyg. Verktyget mäter hur snabbt en sida laddar i din webbläsare. Notera alltså; det här är ingen tjänst som ligger på en server, utan det här är något du kör lokalt. Webwait laddar din sida om och om igen och presenterar sedan media- och medelvärdena för laddtid. Detta betyder med andra ord att det är din egna setup som spelar roll. Jag valde att köra testerna över LAN, utan några andra program/tjänster igång, och med Operas browser. För att få fram laddtiderna valde vi att ladda om sidan 101 gånger.

 

Resultat av pagegrade-verktyg

 

Vi gick igenom de olika verktygen innan och här visas resultaten från Google, GTMetrix och Yslow.

 

Google Pageinsights, Yslow och GTMetrix

Vissa pluggar gör till synes inget alls här – deras poäng är antigen desamma eller väldigt nära de man får utan att använda någon cache alls. I Google ser vi hur Super Cache ger bäst resultat både för mobile och desktop. Ser vi till GTMetrix/Yslow ser vi hur Fastest Cache och Rocket Cache kör ifrån de andra. De är framförallt de senare resultaten vi valt att ta fasta på eftersom de (vad vi vet) tar hänsyn till fler faktorer än Google.

I det här testet vinner WP Fastest Cache, WP Super Cache och WP Rocket Cache. Utan tvekan stod WP Super Cache för det bästa resultatet i mobila enheter. Och, om det är någon som undrar – vi glömde inte att aktivera mobile caching…

 

Resultat från timing-verktyg

 

Som vi diskuterade ovan så handlar verktygen för site/page grading mer om att poängsätta en sajts kvalité. De ger ledtrådar om hur din sida kan – KAN – bli snabbare, även om en högre poäng inte nödvändigtvis betyder att den är det. Så, och det här är en viktig poäng – dessa verktyg ger dig en hint om vad du kan göra för att förbättra dina laddtider, men tar egentligen inte hänsyn till den senare. Låt mig exemplifiera med följande bild från Pingdom:

 

Pingdom poäng och laddtid

 

Som ni ser har den här sidan 96 fantastiska poäng, vilket är bättre än nära på alla andra, MEN – den tar 35 sekunder (!) att ladda. Så, är det här vad alla webmasters och sökmotoroptimerare bör rätta sig efter? Nej precis, inte alls.

Med det sagt anser jag resterande test vara betydligt mycket viktigare då de mäter tid och inte din sidas “hastighetspotential”.

 

Resultat för Apache Benchmark

 

I det här testet använder vi Apache Benchmark för se många anrop sajten klarar av. Ju fler anrop som kan göras, ju fler besökare klarar sajten av.

Apache cache resultat

Ovan syns hur server utan cache klarar futtiga 18 anrop per sekund, och det dessutom på en nginx-burk. Vart anrop tar cirka 5 hundradelars sekund. Alla pluggar förbättrar antalet anrop som kan göras, även om andra gör det mycket bättre. Kollar vi resultaten så ser vi att Hyper Cache Ext, WP Fastest Cache, WP-Cache.com och WP Rocket förbättrar prestandan med nästan 300% (beroende på hur man ser på det hela) jämfört med att inte använda någon cache alls. WP Rocket är snabbast, och lite överraskande, kommer numera svensk-skötta WP-Cache.com in på andra plats.

Här ser vi tydligt vilket effekt användningen av cache har. Servern klarar här att hantera tre ggr så många anrop på samma gång. Använder du en server med Nginx, en bra cache-plugg och kanske Varnish så får du något som flyger.

 

 

Testresultat för Pingdom

 

Pingdom Cache Resultat

Sajten utan cache laddar på cirka 2,8 sekunder vilket betyder att många pluggar halverar laddningstiden. Dock är det nära på tre gånger så snabba WP Rocket som återigen tar förstaplatsen.

 

Webwait

 

För det här testet har jag valt att både presentera medel/median-värden. Laddningstiderna här är något lägre än de för Pingdom eftersom jag rent geografiskt befinner mig närmare servern.

 

Webwait medel

 

Webwait Median

 

 

 

WP Rocket triumferar än en gång, men vi ser även att Super Static Cache nästan halverar sidans laddtid. Efter det finner vi återigen den mer eller mindre okända WP-Cache.com

 

Faktorer för en sajts hastighet

 

Allt handlar inte om caching – det finns en hel hop av faktorer som påverkar din sajts laddtid, och det här är de jag själv anser vara viktigast:

 • Serverprogramvara: Använder du Apache, Nginx eller något annat? Är servern rätt konfigurerad? Används något likt Varnish eller Memcache
 • Servertyp: Använder du ett delat webbhotellskonto, ett VPS eller en dedikerad server? I de flesta fall jag ser en riktigt långsam sida hänger det ihop med en delad server. Vill man ha en snabbare sajt så har man allt att vinna med ett VPS eller en dedikerad server.
 • Antal bilder och optimering av kvalité. Idag är det inte ovanligt att folk laddar upp bilder direkt från sin mobil eller kamera. Dessa bilder kan, för det första, vara tio ggr större än vad som är nödvändigt, och för det andra är de inte optimerade. Är det väldigt “rött” när du kör Google Pagespeed Insights det här inte sällan anledningen. Krymp bilderna och använd något som EWWW för att optimera dem.
 • Serveranrop: Varenda gång en sida laddas resulterar det i ett stort antal anrop till servern. Många småbilder, många javascript-filer, stylesheets, Google-fonter som inte används osv, kan tillsammans vara enda anledningen till att din sajt laddar långsamt.

 

Summering

 

Vilken plugg som är bäst är subjektivt. Jag har bestämt mig, men för er andra finns det möjlighet att studera siffrorna i detalj här nedan. Alla pluggar har olika funktioner – för få eller för många vilket antigen är bra eller dåligt. Användare av W3 Cache och Super Cache är oftast lite mer erfarna, använder CDN och alla andra funktioner. Andra föredrar pluggar som är enkla och lätta att konfigurera. Bland dessa återfinns t.ex. Lite Cache och WP-Cache.com, och med tanke på hur bra de presterar är detta ingen dum idé. Vi har ju sett WP-Cache.com göra väldigt bra ifrån sig i bl.a. Webwait-testet. Personligen använder jag en mix av WP Rocket/W3 Cache i mitt PBN, men testar nu efter artikeln även WP-Cache.com. Att installera detta, vilket bokstavligen innebär ett klick på en knapp, är en enkel “set and forget”-process.

 

[tweet_box design=”box_9″]WP Rocket klår de andra cache-pluggarna i nästan varje test[/tweet_box]

 

 

Vinnarna – snabbast wordpress-cache

 

Första pris - Cache Att kora vinnaren var inga problem, vilket däremot de andra pallplatserna var. Det krävs inget ljushuvud för att förstå vem som vann. WP Rocket klår de andra i nästan varje test, och desto viktigare – i de tester där vi mäter laddtider. Väger du dessutom in hur lätt det är att hantera, samt den exceptionellt bra supporten, så ter det sig ännu bättre. Det kostar emellertid 39 usd /199 usd (runt 340 / 1750 kronor) för att använda pluggen på en respektive ett obegränsat antal sidor.
Andrapris Cache På andra plats finner vi WP Super Cache. Förmodligen kommer det här inte som någon överraskning, och eftersom WP Rocket redan korats till vinnare, förväntade sig nog de flesta se antigen Super Cache eller W3 Cache här. För undertecknad är de här lite som Granny Smith och Ingrid Marie. De är båda äpplen och ganska lika. Jag är säker på att det finns tusentals som talar sig varma/arga för än det ena, än det andra, men här har jag valt att ta hänsyn till hastighet.
 Tredjepris Cache Ett tag funderade jag på att lägga WP-Cache.com här. Pluggen är ju så oerhört enkel att installera, och ändå så snabb. Hursomhelst så tänkte jag, än en gång, att det var hastigheten vi mätte – inte användarvänlighet, och utsåg därför W3 Total Cache till trea.
Hederspris Efter att nästan tagit tredjeplatsen valde jag att utnämna WP-Cache.com till hedersvinnare eller best runner up. Att kunna erbjuda sådana här förbättringar med enbart en knapptryckning visar att killarna(eller tjejerna!) som står bakom vet vad de gör. Och, hade det varit användarvänlighet vi testade, ja då hade den här pluggen definitivt vunnit.

 

Jag hoppas att ni gillade testet och att ni även kollar in mina kommande artiklar om sökmotoroptimering och Google Pagespeed Insights. Jag vill även tacka Charles på WPDevshed.com samt killarna på Inleed som hjälpte till med hostingen.